Algemene voorwaarden

 1. Alle verstrekte informatie zal vertrouwelijk worden behandeld.
 2. De cliënt gaat ermee akkoord alle medische informatie te verstrekken zodat de behandeling op een verantwoordelijke en veilige manier afgestemd kan worden.
 3. Bij Inge Jaeger worden geen medische diagnoses gesteld. Bij twijfel kan het voorkomen dat ik van een behandeling afzie en u eventueel doorverwijs naar uw huisarts.
 4. Koorts, griep en steenpuisten (waar dan ook op het lichaam), zijn contra-indicaties wat betekent dat ik geen massage mag uitvoeren. Bij acute blessures en ziektes is het raadzaam eerst advies te vragen aan een arts, voordat je een afspraak maakt.
 5. Gemaakte afspraken kunnen tot 24 uur voorafgaand aan de afspraak kosteloos worden geannuleerd. Geannuleerde of vergeten afspraken binnen deze termijn kunnen volledig in rekening worden gebracht, tenzij de verhindering door overmacht wordt veroorzaakt.
 6. Indien de cliënt te laat op de afspraak verschijnt kan het zo zijn dat de behandeling met deze tijd wordt ingekort, de volledige vergoeding voor de massage wordt in rekening gebracht.
 7. Een cadeaubon is inwisselbaar voor iedere behandeling ter vergoeding van het bedrag dat hierop vermeld staat en kan worden verhoogd tegen bijbetaling. De bon dient te worden ingeleverd bij afrekenen.
 8. Inge Jaeger is niet verantwoordelijk voor beschadiging, diefstal en/of verlies van persoonlijke bezittingen van de cliënt.
 9. Inge Jaeger heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Bij diefstal zal altijd aangifte bij de politie worden gedaan.
 10. De cliënt hoort zich in de praktijk behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Inge Jaeger heeft het recht de cliënt de toegang tot de praktijk te weigeren wanneer dit niet wordt nageleefd.
 11. Bij klachten over de behandeling dien je deze zo spoedig mogelijk en zeker binnen vijf werkdagen te melden aan Inge Jaeger. Inge Jaeger dient binnen vijf werkdagen de cliënt te beantwoorden. Indien een klacht gegrond is, stelt de cliënt Inge Jaeger in de gelegenheid de behandeling opnieuw uit te voeren tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. Wanneer Inge Jaeger en de cliënt niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de cliënt het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.
 12. Door akkoord te gaan met deze voorwaarden en na het maken van een afspraak verklaar je tevens dat je Inge Jaeger niet aansprakelijk zal stellen voor bij- en/of nawerkingen die mogelijk het gevolg zouden kunnen zijn van een massage/behandeling die aan jou gegeven is.