SRT – Spiritual Response Therapy

Een behandeling met SRT is mogelijk naast iedere andere behandeling die de cliënt ondergaat en ondersteunt deze vaak, omdat eventuele blokkades die de therapie zouden kunnen doen mislukken kunnen worden gezuiverd.

(SRT) is een methode die is ontwikkeld door Robert Detzler, waarbij via het contact met de Bron (Hogere Zelf, Spirit) negatieve energieën uit vorige levens, die belastende invloed op ons hebben in dit leven, onderzocht en gezuiverd kunnen worden.

Het mooie van de SRT methode is dat mensen die hiermee behandeld worden, inzicht krijgen in hun problemen en dat de emoties die gevonden worden in een onderzoek ook echt herkenbaar voor ze zijn, waardoor er een opening ontstaat voor een nieuwe positieve wending in hun leven.

Op zielsniveau kunnen er belastende programma’s bestaan (negatieve emoties). Deze zijn ontstaan tijdens moeilijke situaties in vorige levens. Als je in een vorig leven een traumatische ervaring hebt gehad, kan dat tot gevolg hebben dat je daar in dit leven problemen mee hebt. Bijv. in een vorig leven ben je door verdrinking om het leven gekomen en in dit leven heb je een angst voor water. Iedere keer als je met water in aanraking komt, komt de oude verdrinkingsangst  weer naar boven. Deze oude angsten/emoties zijn opgeslagen in het zielenarchief (Akasha Kronieken). Bij bepaalde gebeurtenissen in dit leven kunnen er dus emoties uit vorige levens getriggerd worden. Er gaat dan een programma lopen dat zijn oorsprong heeft in een vorig leven en dat nu een belastende ervaring geeft in dit leven.

Met SRT kunnen we deze programma’s opzoeken. SRT kent verschillende basisprogramma’s zoals Angst, Conflict, Zelfbestraffing etc. Het programma Zelfbestraffing kan zelfs in dit leven elke therapie die we nodig hebben blokkeren, omdat de ziel dan vindt dat ze geen genezing verdient. Dit kan verklaren waarom bij sommige mensen geen enkele therapievorm helpt.